Een koppel met vruchtbare koeien is de spil waar elk melkveebedrijf om draait.


Op veel bedrijven is de tussenkalftijd boven het gewenste niveau en loopt nog steeds geleidelijk op. Het is niet eenvoudig een koe drachtig te krijgen. Een koppel met vruchtbare koeien is de basis van het melkveebedrijf. Nog niet op alle bedrijven is de vruchtbaarheid optimaal. Daarnaast zijn vruchtbaarheidsproblemen een belangrijke reden voor afvoer van melkkoeien. Belangrijke stappen naar verbeterde vruchtbaarheid zijn het optimaliseren van voeding, bedrijfsvoering en genetica. Daarnaast is het aanpakken van vruchtbaarheidsproblemen bij individuele koeien belangrijk.


De Ovsynch webservice is een praktisch tool voor melkveehouders ter ondersteuning van een juiste inzet van onze producten.